Áp dụng các biện pháp khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ Tây sông Cần Lố

Cập nhật ngày: 13/09/2020 05:31:14

ĐTO - UBND tỉnh vừa quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ Tây sông Cần Lố, khu vực chợ Nhị Mỹ (đoạn từ cầu Cái Vừng đến trường Tiểu học Nhị Mỹ), xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh với chiều dài 210m.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Cao Lãnh cắm biển báo vành đai sạt lở, cảnh báo sạt lở; thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sạt lở tại khu vực này. Theo dõi diễn biến sạt lở, có các phương án sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khi có sạt lở xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Làm chủ đầu tư, tiến hành thuê tư vấn khảo sát, lập phương án xử lý khẩn cấp đoạn sạt lở nguy hiểm với chiều dài 210m (đoạn từ cầu Cái Vừng đến Trường Tiểu học Nhị Mỹ), trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. - Lựa chọn nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực thực hiện khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở; hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh giám sát thi công; đồng thời, thực hiện các hồ sơ khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cao Lãnh theo dõi, tổng hợp tình hình sạt lở, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp cơ quan có liên quan kiểm tra, lắp đặt các biển báo hạn chế tốc độ, tải trọng các phương tiện lưu thông qua khu vực này.

PV

Gửi bình luận của bạn