Huyện Tân Hồng

Các nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 07/08/2022 05:58:11

ĐTO - Mô hình tổ chức của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) trên địa bàn huyện Tân Hồng hiện nay gồm bộ máy quản trị là Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện và bộ máy điều hành tác nghiệp là Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tân Hồng. Mô hình phù hợp với thực tiễn, hoạt động có hiệu quả, nhất là huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn vùng biên giới.


Gia đình anh Nguyễn Đình Phú ngụ xã Tân Hộ Cơ đầu tư nguồn vốn vay từ chương trình giải quyết việc làm để nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao

Theo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tân Hồng, phương thức cho vay chủ yếu là cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Hồng. Việc ủy thác một số nội dung được Phòng Giao dịch NHCSXH huyện thực hiện trên cơ sở liên tịch được ký kết với tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, Hợp đồng ủy thác ký với tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và Hợp đồng ủy nhiệm ký với Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV).

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị - xã hội của huyện Tân Hồng gần 352 tỷ đồng với 13.324 khách hàng đang vay vốn, chiếm tỷ trọng 98,28% tổng dư nợ tín dụng chính sách đang triển khai tại đơn vị. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện quản lý hơn 83 tỷ đồng với 3.161 khách hàng đang vay vốn tại 68 Tổ TK&VV (chiếm 23,67%); Hội Nông dân huyện quản lý gần 95 tỷ đồng với 3.461 khách hàng đang vay vốn tại 70 Tổ TK&VV (chiếm 26,92%); Hội Cựu chiến binh huyện quản lý trên 98 tỷ đồng với 3.645 khách hàng đang vay vốn tại 75 Tổ TK&VV (chiếm 27,94%) tổng dư nợ ủy thác cho vay... Phương thức cho vay nói trên đã thể hiện tính ưu việt riêng có của NHCSXH, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ, của tỉnh và của huyện đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ biết cách sử dụng vốn vay, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Hộ anh Nguyễn Đình Phú ngụ ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng cho biết, trước đây, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhờ tham gia vào Hội Nông dân xã Tân Hộ Cơ, nên gia đình được xem xét tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư chăn nuôi (nuôi bò vỗ béo) mang lại hiệu quả kinh tế cao và cuộc sống gia đình ngày càng ngày ổn định. Anh Nguyễn Đình Phú bộc bạch: “Một trong những nguồn tích lũy của gia đình là nhờ được vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm 2 lần (lần 1 vay 25 triệu đồng, lần 2 vay 20 triệu đồng) từ hệ thống NHCSXH để đầu tư chăn nuôi bò. Lúc đầu chỉ nuôi vài con, dần dần đàn bò phát triển, có thời điểm lên đến hàng chục con. Do số lượng đàn bò tăng, gia đình quyết định chuyển một số diện tích đất gò sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ để cho bò ăn. Qua nhiều năm nuôi bò, gia đình tôi không những trả tiền gốc, lãi vay đúng hạn mà còn có tích lũy khá...”. Nhiều người dân tại ấp Công Tạo, xã Bình Phú (huyện Tân Hồng) luôn khen ngợi về ý chí, nghị lực trong lao động sản xuất của chú Nguyễn Văn Oanh. Là một cựu Chiến binh, thương binh loại nặng nhưng chú Oanh đã vượt qua nghịch cảnh, khẳng định được bản thân dù “tàn nhưng không phế”. Chú Oanh luôn suy nghĩ phải quyết tâm khắc phục hoàn cảnh, không dựa vào nguồn trợ cấp thương tật của Nhà nước, phải khẳng định bản chất của người lính Cụ Hồ không đầu hàng số phận. Năm 2019, với nguồn vốn được vay từ chương trình hộ mới thoát nghèo số tiền 30 triệu đồng, chú Oanh đầu tư mua 3 con bò. Nhờ chịu khó chăm sóc, số lượng đàn bò tăng dần (hiện tại là 11 con), từ đó gia đình chú Oanh đã trả được nợ vay, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để triển khai thực hiện hiệu quả phương thức cho vay ủy thác, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tân Hồng đã thường xuyên phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã quan tâm xây dựng, củng cố và kiện toàn các Tổ TK&VV ở cơ sở. Tổ TK&VV do tổ chức chính trị xã hội thành lập, được chính quyền cấp xã chấp thuận cho phép hoạt động gồm: hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn cùng sống trên một địa bàn dân cư. Hoạt động của tổ theo nguyên tắc tự nguyện, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn. Tổ TK&VV còn được UBND cấp xã giao nhiệm vụ tổ chức bình xét công khai, dân chủ những người có đủ điều kiện vay vốn tín dụng ưu đãi, có sự quản lý, hướng dẫn và giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng Ban Nhân dân khóm (ấp), trình UBND cấp xã phê duyệt và giải ngân trực tiếp tại Điểm giao dịch xã, thị trấn.

Đến ngày 30/6/2022, toàn huyện Tân Hồng có 279 Tổ TK&VV đang hoạt động hiệu quả tại 38 khóm (ấp), khu dân cư, trực thuộc quản lý của 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với tổng số 13.324 thành viên, bình quân mỗi tổ có 48 thành viên. Qua kết quả rà soát, phân loại Tổ TK&VV, toàn huyện có 164 Tổ TK&VV xếp loại tốt (chiếm 58,8%); 86 Tổ TK&VV xếp loại khá (chiếm 30,8%); Tổ TK&VV xếp loại trung bình 27 tổ (chiếm 9,7%) và 2 Tổ yếu (chiếm 0,7%). Trong 20 năm (từ năm 2002 - 2022), các Tổ TK&VV đã phát huy vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, là cầu nối giữa ngân hàng với người vay vốn, góp phần chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai, dân chủ, tạo ra hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội. Nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện Tân Hồng không ngừng tăng trưởng, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Cơ cấu tăng trưởng nguồn vốn có sự chuyển dịch từ nguồn vốn Trung ương sang nguồn vốn địa phương, nhất là sự tăng lên đáng kể của nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH thể hiện sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt, kể từ khi có Chỉ thị số 40, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND huyện Tân Hồng đã cân đối ngân sách để chuyển sang Phòng Giao dịch NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần thực hiện các mục tiêu hàng năm về giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tân Hồng, từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Hồng đang triển khai cho vay 14 chương trình tín dụng chính sách (cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm...) với tổng dư nợ hơn 351 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời. Qua đó, giúp cho 40.305 lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp cho 8.209 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho trên 11.400 lao động, giúp 3.663 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ xây mới và cải tạo 25.789 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn,... Đặc biệt, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay lãi nặng ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo, các đối tượng chính sách có thêm điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng. Vì vậy, từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn