Đẩy mạnh công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 30/05/2022 13:36:19

Đến hết quý 1/2022, toàn tỉnh đã phát triển được 117.838 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 17.738 người tham gia BHXH tự nguyện, 1.396.435 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình; số người tham gia BHXH tự nguyện giảm trên 3 ngàn người, BHYT hộ gia đình giảm hơn 67 ngàn người.


Nhân viên đại lý thu bưu điện tư vấn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh

Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các đơn vị, doanh nghiệp từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh, người lao động đã trở lại với công việc, có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, số người tham gia BHXH, BHYT vẫn còn giảm nhiều, tập trung ở nhóm người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Thực tế này đòi hỏi BHXH tỉnh phải đẩy mạnh công tác truyền thông và khắc phục những hạn chế trong nghiệp vụ thu, nhắc đáo hạn và cấp sổ, thẻ đúng hạn cho người tham gia.

Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong công tác thu và phát triển người tham gia

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, việc phối hợp triển khai công tác thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng giữa BHXH huyện và bưu điện huyện hằng tháng cơ bản kịp thời, đúng quy định; công tác quản lý thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, vẫn còn một số BHXH huyện, thành phố, công tác phối hợp với bưu điện huyện thực hiện công tác quản lý thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng đạt chỉ tiêu thấp và tồn tại một số hạn chế, thiếu sót như: chưa thường xuyên theo dõi tỷ lệ đáo hạn người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; chưa phân công cụ thể viên chức phụ trách chuyên quản địa bàn để quản lý thu, phát triển người tham gia; còn chậm trễ trong công tác đối chiếu thu (lượng hồ sơ phát sinh tăng, giảm người tham gia thường tập trung vào các ngày cuối tháng); tình trạng kiểm tra hồ sơ thu mẫu D03a-TS, mẫu TK1-TS do nhân viên đại lý thu hướng dẫn người tham gia kê khai còn sót, sai thông tin dẫn đến cấp mã số sai; người tham gia BHXH tự nguyện đóng trùng, đóng thừa hoặc dừng đóng, giữa hai bộ phận thu và bộ phận kế toán chưa thực hiện hoàn trả tiền thu cho người tham gia cùng một thời điểm...

Để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trong những tháng tiếp theo của năm 2022, bà Nguyễn Thị Kim Thu yêu cầu Giám đốc BHXH huyện, thành phố, trưởng các phòng truyền thông và phát triển đối tượng, quản lý thu, triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm, cụ thể:

Phân công viên chức phụ trách giám sát theo dõi theo từng địa bàn xã, phường, thị trấn cụ thể, qua đó gắn với trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc đáo hạn BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng đối với đại lý thu bưu điện huyện, phấn đấu đạt tỷ lệ đáo hạn 100% hoặc ít nhất bằng 85% người tham gia BHXH tự nguyện và 95% người tham gia BHYT tự đóng đáo hạn theo mẫu D08a-TS hằng tháng; phối hợp bưu điện huyện kịp thời chấn chỉnh việc nhân viên đại lý thu còn để sai sót hồ sơ thu, cập nhật thông tin thiếu hoặc lập danh sách người tham gia bỏ sót (mẫu D03a-TS và mẫu TK1-TS); thực hiện giao dịch hồ sơ phát sinh tăng, giảm trong tháng đảm bảo đúng quy định theo hợp đồng đã ký kết; thực hiện đối chiếu, kiểm soát số liệu quyết toán thu với bộ phận kế toán, nhất là kiểm soát số liệu hoàn trả tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo đúng qui trình và hướng dẫn của BHXH Việt Nam; in phát cùng lúc bìa sổ và tờ rời sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện đối với người tham gia chưa cài đặt hoặc cài nhưng chưa ứng dụng VssID.

Rà soát, kiểm tra, giám sát trách nhiệm thực hiện các quy trình nghiệp vụ về công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng đối với đại lý thu, đảm bảo tuân thủ đúng, đủ theo hợp đồng đã ký kết, các quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Đồng lòng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022

Từ nay đến cuối năm, BHXH tỉnh phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 theo kế hoạch phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Quyết tâm, sáng tạo, đồng lòng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022” của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Với mục tiêu thi đua, đến hết ngày 31/12/2022, toàn ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT: đạt 37,7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN và 92,6% dân số tham gia BHYT trở lên; chỉ tiêu về số thu BHXH, BHTN, BHYT đạt và vượt kế hoạch được giao và hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Giám đốc BHXH tỉnh giao các đơn vị trực thuộc phối hợp với cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, đại lý thu quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc hưởng ứng thực hiện phát triển đối tượng và xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch được giao.

V.H

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn