Mỹ Quý

Nỗ lực thực hiện đạt tiêu chí về môi trường

Cập nhật ngày: 10/09/2016 16:07:30

Xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí khó thực hiện nhất trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và quyết tâm thực hiện để đạt xã NTM trong năm 2016. 

Để đạt tiêu chí về môi trường phải hoàn thành 8 chỉ số: tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia; cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh – sạch - đẹp; nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định; tỷ lệ hộ chăn nuôi thực hiện xử lý rác thải theo quy định; tỷ lệ hộ dân có xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Hiện tại, theo đánh giá của Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM của xã vào đầu tháng 8, các chỉ số trong tiêu chí môi trường cơ bản đạt, riêng chỉ số hộ dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh chưa đạt, số lượng cầu tiêu ao cá còn cao. Quyết tâm thực hiện đạt tiêu chí này vào tháng 10/2016, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của xã đề ra nhiều giải pháp như: tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhân thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và người thân phải gương mẫu thực hiện và vào cuộc cùng với ấp tăng cường tuyên truyền vận động cho hội viên trong các cuộc họp chi, tổ hội. Ông Lê Văn Lý Em - Chủ tịch UBND xã, Phó Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã Mỹ Quý cho biết: Xã thành lập 2 tổ, phân công các đoàn thể, cán bộ công chức xuống hỗ trợ ấp, lập danh sách phân loại từng hộ theo nhu cầu. Xã sẽ kết hợp với ấp vận động theo cách “mưa dầm thấm sâu”, đối với các hộ khó thì tiếp tục cử đoàn thể phối hợp với các chú, các bác ở địa phương có uy tín để tiếp tục vận động cho bà con hiểu”.

Nhờ nỗ lực tuyên truyền, có danh sách từng đối tượng để có cách vận động, hỗ trợ cũng như thời gian thực hiện cụ thể nên người dân đã nâng cao ý thức trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường như: chỉnh trang nhà ở; làm đường giao thông nông thôn; vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; thu gom, xử lý rác thải và nhất là xây dựng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Nhờ kiên trì vận động và thấy được việc đảm bảo vệ sinh, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh có lợi cho sức khỏe, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch - đẹp, nâng cao đời sống nên đông đảo người dân trên địa bàn cùng tham gia thực hiện.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân địa phương, tin rằng xã Mỹ Quý sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường để đạt xã NTM vào cuối năm 2016.

Thúy Ly

Gửi bình luận của bạn