Tạm cấp kinh phí gần 141 tỷ đồng cho các huyện, thành phố phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 20/10/2021 05:49:38

Thực hiện kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh với UBND tỉnh tại Công văn 246/HĐND-KTNS về rà soát và cân đối nguồn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh ban hành văn bản thống nhất về mặt chủ trương, đồng ý tạm thời sử dụng nguồn tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh tạm cấp 116 tỷ đồng cho các huyện, thành phố (đợt 2) để kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. UBND tỉnh giao Sở Tài chính tạm cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện; UBND huyện, thành phố khẩn trương thực hiện chi hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, đầy đủ; đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục chi hỗ trợ, thanh toán, quyến toán kinh phí theo đúng chế độ quy định.


Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thăm và tặng quà chốt kiểm soát phòng, chống dịch TP Cao Lãnh

Trước đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương, đồng ý tạm thời sử dụng nguồn tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện (đợt 1) để thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền gần 25 tỷ đồng.

Võ Văn Đề

Gửi bình luận của bạn