Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đến hết 15/8

Cập nhật ngày: 01/08/2021 12:52:51

ĐTO - Ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian thực hiện đến hết ngày 15/8.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý khẩn trương triển khai thực hiện bảo đảm mục tiêu, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg.

Đ.D

Gửi bình luận của bạn