Đảng ủy xã Phong Mỹ

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận

Cập nhật ngày: 27/06/2014 06:31:24

Liên tục trong 3 năm (2011-2013), Đảng ủy xã Phong Mỹ (huyện Cao Lãnh) lãnh và chỉ đạo triển khai thực hiện xuống giống sản xuất lúa hàng năm đạt và vượt kế hoạch về diện tích. Riêng diện tích xuống giống vụ thu đông năm 2013 lên đến 995ha, góp phần nâng sản lượng lúa cả năm cao hơn 6.000 tấn so với năm 2012.


Cơ giới hóa góp phần giảm thất thoát sau thu hoạch lúa

Trong 3 năm qua, xã đã tổ chức liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với diện tích 634,8ha mang lại lợi nhuận cao cho người dân. Việc nâng cấp và gia cố các ô đê bao được quan tâm đầu tư. Toàn xã đã thực hiện được 8 ô bao với tổng kinh phí 4,9 tỷ đồng; xây dựng mới 6 trạm bơm điện, nâng tổng số lên 12 trạm bơm điện phục vụ cho 1.723ha (tỷ lệ tưới tiêu bằng điện đạt 75% diện tích sản xuất).

Song song đó, các cơ sở kinh doanh, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì và phát triển, góp phần đa dạng ngành nghề ở địa phương, đồng thời, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở nông thôn.

Phong Mỹ hiện có 1 Quỹ tín dụng nhân dân, 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 15 tổ hợp tác ở lĩnh vực bơm tưới và tiểu thủ công nghiệp (tăng hơn so với cuối năm 2010 là 6 tổ). Đảng ủy lãnh, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể làm tốt công tác dân vận nên đã huy động được sự đóng góp của nhân dân và các tổ chức xã hội trong và ngoài địa phương cùng với ngân sách nhà nước thực hiện nâng cấp gần 17km lộ nông thôn, sửa chữa và xây dựng 12 cây cầu (trong đó xây dựng mới 2 cây cầu), mắc điện ánh sáng tuyến Quốc lộ 30 chiều dài 1.400m với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng.

Cấp ủy và chính quyền xã Phong Mỹ lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa khá chặt chẽ, số ấp và gia đình đạt chuẩn văn hóa hàng năm đạt từ 85% trở lên. Toàn xã có 2 ấp đạt ấp văn hóa 5 năm liền, 4 ấp đạt ấp văn hóa 3 năm liền. Hệ thống truyền thanh được đầu tư nâng cấp với chiều dài trên 12km, đảm bảo phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Giáo dục và đào tạo được nâng cao về chất lượng, địa phương luôn đạt và vượt các chỉ tiêu về giáo dục được giao như: xét tuyển học sinh vào lớp 6, huy động học sinh đến lớp, tỷ lệ học sinh lên lớp 99%. Hàng năm, xã Phong Mỹ luôn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đúng độ tuổi.

Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn chung ổn định. Đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết số 12 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được lãnh đạo sâu sắc, các hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân cơ bản được khắc phục.

Đảng ủy duy trì, thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, qua đó nắm bắt và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân. Thời gian qua đã tổ chức được 10 kỳ tiếp xúc nhân dân, có gần 1.000 lượt người dân tham dự. Qua tiếp xúc, những kiến nghị của nhân dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời, nên công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến, từng bước được nâng lên về chất lượng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Phong Mỹ có nhiều nỗ lực trong vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nông thôn. Nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả, thu hút được quần chúng tham gia vào các đoàn thể.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn