Hiệu quả các nguồn vốn trong đầu tư và phát triển ngành y tế

Cập nhật ngày: 23/03/2021 06:02:46

Phục vụ mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân, UBND tỉnh, các sở, ngành và các đơn vị trực thuộc đã chú trọng phân bổ các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn xổ số kiến thiết góp phần hỗ trợ ngành y tế thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, toàn ngành y tế đã tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), triển khai các dự án (DA) đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân.


Nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ phun xịt hóa chất khử khuẩn

Hoạt động ứng dụng CNTT trong toàn ngành y tế được triển khai, thực hiện đồng bộ từ tuyến tỉnh đến các đơn vị trực thuộc của ngành, phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn. Từ năm 2020 đến nay, Sở Y tế tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành nghề thông qua phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh và của Bộ Y tế. Công tác lãnh, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở được cập nhật thường xuyên trên hệ thống của ngành, đảm bảo yêu cầu cung cấp thông tin trong toàn ngành về các chính sách, cơ chế hoạt động và phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân.

Ngành y tế ứng dụng CNTT trong các cuộc họp giao ban tuần, tháng và giao ban với các đơn vị bằng phần mềm và hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến với 16 điểm cầu. Qua đó giảm đáng kể về thời gian và chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với nhiều nguồn vốn đầu tư, Sở Y tế Đồng Tháp đã đưa vào vận hành DA hệ thống Hội chẩn y tế từ xa giữa các bệnh viện trong tỉnh. Các cơ sở khám, chữa bệnh tỉnh Đồng Tháp cũng đã tích cực đăng ký tham gia đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020-2025 nhằm kết nối và hướng tới hoàn thành mục tiêu “Xây dựng mạng lưới y tế không giới hạn giữa các tuyến”...

Cùng với công tác chuyên môn, tại các cơ sở y tế, đội ngũ cán bộ quản lý, y, bác sĩ của các cơ sở y tế đã được tập huấn và cấp phát tài khoản truy cập vào hệ thống kho dữ liệu. Với chế độ đồng bộ dữ liệu từ các đơn vị trực thuộc cho phép giám sát dữ liệu đa chiều, giúp nhà quản lý nhanh chóng có được các thông tin hỗ trợ khi ra quyết định điều hành. Hệ thống kho dữ liệu y tế đã được chuẩn hóa, lãnh đạo Sở Y tế có thể tiếp cận được với các báo cáo giám sát, điều hành hỗ trợ cho công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn trong ngành y tế kịp thời, hiệu quả.

Ngoài ra, các DA đang thực hiện như DA Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đồng Tháp, DA Chương trình bệnh viện vệ tinh tại BVĐK Sa Đéc; DA Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý môi trường chất thải rắn y tế BVĐK khu vực (KV) Hồng Ngự, BVĐK KV Tháp Mười và hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế Phòng khám Quân dân y Dinh Bà. Trong đó, các hạng mục xử lý chất thải rắn y tế BVĐK KV Hồng Ngự, BVĐK KV Tháp Mười và việc xây dựng, cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế Phòng khám Quân dân y Dinh Bà đã nghiệm thu hoàn thành. Các DA xây dựng mới Trạm y tế xã đang thực hiện thi công đã hoàn thành.

Với công tác đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đổi mới việc quản lý, ứng dụng CNTT góp phần hỗ trợ ngành y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, sốt xuất huyết, tay chân miệng, chống sốt rét, phòng, chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, y tế trường học và sức khỏe môi trường, dinh dưỡng cộng đồng được chú trọng triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch. Với những kết quả đạt được, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và triển khai mở rộng việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến tại Sở Y tế, cải cách thủ tục trong khám bệnh và chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Đồng thời vận hành phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; đảm bảo Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trong ngành y tế được thông suốt. Mặt khác, tiếp tục đảm bảo việc kết nối, tương tác chia sẻ dữ liệu trực tuyến giữa cơ sở cung cấp dịch vụ y tế (các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế xã), cơ quan quản lý nhà nước (Sở Y tế) và người dân. Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý Trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, quản lý, theo dõi hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác tham mưu tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới...

Giai đoạn 2021-2025, ngành y tế tiếp tục hoàn chỉnh danh mục đầu tư CNTT trong lĩnh vực y tế theo Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ Y tế và Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Triển khai các căn bản cho lộ trình thực hiện bệnh viện thông minh. Thẩm định danh mục dịch vụ kỹ thuật các tuyến đúng quy định, phải có đủ năng lực thực hiện, tiến tới bảo đảm chất lượng từng dịch vụ kỹ thuật đồng đều giữa các tuyến. Bám sát phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị, tiến hành kiểm tra, giám sát đánh giá các hoạt động của từng đơn vị trong hệ thống ngành y tế trong toàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác truyền thông về hoạt động của ngành và công tác phòng, chống dịch bệnh...

C.P.

Gửi bình luận của bạn