Nghiêm cấm việc thu tiền tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Cập nhật ngày: 27/09/2021 19:11:59

ĐTO - Ngày 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ký văn bản gửi Sở Y tế, UBND các huyện và thành phố về việc chấn chỉnh công tác tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn.


Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên theo quy định

Theo đó, ngày 5/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 238 về tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022. Trong đó, nêu rõ các đối tượng ưu tiên khi triển khai tiêm vắc-xin không thu bất cứ khoản tiền nào từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, qua phản ánh của các đường dây nóng, một số cơ sở tiêm chủng vẫn có hiện tượng tiêm vắc-xin không đúng đối tượng theo chỉ đạo của tỉnh.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng, nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng (với bất kỳ hình thức nào). Đơn vị nào để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vắc-xin sẽ xử lý theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm việc tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ, ưu tiên các đối tượng theo hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của UBND tỉnh.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn