Cử tri Đồng Tháp đi bầu cử đạt tỷ lệ trên 99%

Cập nhật ngày: 24/05/2021 17:23:10

ĐTO - Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, trong ngày bầu cử 23/5, có 1.369.271/1.376.979 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,44%. Trong đó, TP.Sa Đéc và huyện Hồng Ngự đạt 100% cử tri đi bầu cử, các địa phương còn lại đều đạt từ 99% trở lên.


Cử tri phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự tham gia bỏ phiếu (Ảnh: Dương Út)

Trong tổng số 1.065 tổ bầu cử trên toàn tỉnh, có 769 tổ có số cử tri đi bầu cử đạt 100%. Trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương được bảo đảm, không xảy ra điểm nóng. Tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, hiện chưa có ca mắc trong cộng đồng, tình hình ổn định.

Về công bố kết quả bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 12/6/2021 (hoặc 20 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh chậm nhất là ngày 2/6/2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

T.T

Gửi bình luận của bạn