Công bố Chỉ số PAPI năm 2022

Cập nhật ngày: 12/04/2023 15:08:12

ĐTO - Ngày 12/4, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2022 ở Việt Nam.


Bảng tổng hợp các chỉ số nội dung PAPI 2022 của tỉnh Đồng Tháp

Chỉ số PAPI là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Trung ương và địa phương (VFF-CRT), Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Chỉ số PAPI là công cụ người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. PAPI đo lường 8 chỉ số nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; và quản trị điện tử.

Năm 2022, 16.117 người dân và cũng là cử tri đã tham gia khảo sát PAPI. Kết quả, địa phương dẫn đầu chỉ số PAPI năm 2022 là tỉnh Quảng Ninh với 47,876 điểm, tiếp theo sau là tỉnh Bình Dương đạt 47,448 điểm. Tỉnh có chỉ số PAPI thấp nhất là Cao Bằng đạt 38,80 điểm.

Tỉnh Đồng Tháp có chỉ số PAPI năm 2022 đạt 42,14 điểm. Theo Bảng tổng hợp Chỉ số PAPI 2022, kết quả điểm 8 chỉ số nội dung của Đồng Tháp: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 4,33 điểm; Công khai minh bạch trong việc ra các quyết định 4,6 điểm; Trách nhiệm giải trình với người dân 4,24 điểm; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 6,63 điểm; Thủ tục hành chính công 7,58 điểm; Cung ứng dịch vụ công là 7,37 điểm; Quản trị môi trường 4,63 điểm; Quản trị điện tử 2,76 điểm.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn