Áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở nguy cơ thấp

Cập nhật ngày: 20/01/2022 13:46:51

ĐTO - Ngày 20/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ký quyết định về việc điều chỉnh, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp) theo Kế hoạch số 306 ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh trên địa bàn 12 huyện, thành phố.

Trường hợp khóm, ấp, xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch vượt quá cấp độ 1 thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định các biện pháp phòng, chống Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm mục tiêu kép.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là tuân thủ thực hiện 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Thời gian áp dụng từ 00 giờ ngày 20/1/2022 và thay thế Quyết định số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn