ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 18/01/2022 12:35:11

ĐTO - Sáng ngày 18/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan (ĐUKCCQ) tỉnh tổ chức hội lần thứ 7, tổng kết công tác xây dựng Đảng (XDĐ) năm 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy.

Thực hiện Chương trình hành động năm 2021, Đảng uỷ, Ban Thường vụ ĐUKCCQ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác XDĐ, cơ bản đạt các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng; triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ đến cán bộ, đảng viên và người lao động. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kết nạp và quản lý đảng viên được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm thực hiện, bảo đảm đúng quy trình; năm 2021, toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nạp được 243/240 đảng viên (đạt 101,25% so với chỉ tiêu đề ra). Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung thực hiện nghiêm túc, trong năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Khối đã tiến hành kiểm tra 40 tổ chức đảng và 56 đảng viên; giám sát theo chuyên đề 45 tổ chức đảng và 33 đảng viên.

Năm 2022, ĐUKCCQ tỉnh đề ra Chương trình hành động và tập trung vào một số chỉ tiêu như: có 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời nghị quyết đại hội đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phấn đấu kết nạp 350 quần chúng ưu tú vào Đảng; thành lập mới ít nhất 1 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân; có trên 90% đảng viên, 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...


Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2017 - 2021)

Tại hội nghị, đại biểu tham gia tham luận, thảo luận nhiều nội dung gắn liền với công tác XDĐ như: công tác kết nạp đảng viên tại các đơn vị; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại Đảng bộ các công ty;...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình hành động năm 2021. Đồng thời, đề nghị, năm 2022, Ban Thường vụ ĐUKCCQ tỉnh cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ, nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình hay, hiệu quả trong công tác XDĐ ở cơ sở.

Dịp này, Ban Thường vụ ĐUKCCQ tỉnh tặng giấy khen cho 20 đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021 và 3 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2017 - 2021). Đồng thời, hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu cử Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ĐUKCCQ tỉnh và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra ĐUKCCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngân Nguyễn

Gửi bình luận của bạn