Hoạt động Công đoàn hướng về cơ sở, đoàn viên, người lao động phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 19/01/2022 15:18:00

ĐTO - Ngày 19/1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (khóa X) và tổng kết hoạt động Công đoàn (CĐ) năm 2021. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự.


Đại biểu tham gia ý kiến liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động Công đoàn trong năm 2022

Năm qua, các cấp CĐ đã đồng lòng, chung sức, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức CĐ và của ngành, địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. CĐ đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn, những trường hợp F0, F1 và người dân ở các khu cách ly, phong tỏa. Phối hợp xây dựng và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Tổ an toàn Covid-19”, “Tổ xung kích” cũng như các mô hình hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên, người dân trong các khu vực phong tỏa, doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ, 4 tại chỗ”. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiều công trình, phần việc nhằm góp phần cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nổi bật như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm, kết quả có 173 công trình, phần việc đăng ký thi đua và 8.247 sáng kiến, giải pháp mới của đoàn viên, người lao động đã làm lợi trên 10 tỷ đồng. Hay phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” có 41 tập thể và 77 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Hoạt động CĐ đã có những đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả tập trung cho cơ sở, đoàn viên, người lao động. Qua đó hầu hết chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao, chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2022, hoạt động CĐ tập trung vào các nội dung: “Chăm lo việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X CĐ Đồng Tháp và Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam”. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; các chương trình, nghị quyết và kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI). Bảo vệ, chăm lo việc làm, đời sống cho đoàn viên và người lao động...


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị
tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong biểu dương những kết quả của phong trào công nhân và hoạt động CĐ tỉnh nhà trong năm 2021. Để tiếp tục phát huy tốt vai trò của CĐ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp CĐ phải nắm chắc tình hình lao động, tâm tư, nguyện vọng để chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động để CĐ thực sự là tổ chức của người lao động. Đổi mới phương thức hoạt động của CĐ phù hợp với điều kiện sản xuất và sinh hoạt của người lao động, tận dụng tối đa thành tựu khoa học, khai thác có hiệu quả công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành hoạt động CĐ trên địa bàn.

Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thi đua thực hiện cải cách hành chính với tinh thần trách nhiệm cao, gần dân, sát dân, xây dựng chính quyền thân thiện. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền trong hệ thống CĐ, trong đó tập trung tuyên truyền về các chương trình, nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI; các đề án trọng tâm, các chính sách lớn của tỉnh phù hợp với điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19. Triển khai kịp thời các gói hỗ trợ của CĐ giúp người lao động vượt qua khó khăn; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nỗ lực vượt khó khôi phục sản xuất - kinh doanh trước tác động của dịch Covid-19...

Dũng Chinh  

Gửi bình luận của bạn