Cảnh sát nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Cập nhật ngày: 20/07/2012 07:46:29

Từ khi ra đời đến nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân (LLCSND) là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, luôn được Đảng và ngành Công an xây dựng, giáo dục rèn luyện; được nhân dân tin yêu đùm bọc, từng bước trưởng thành và xây dựng được truyền thống vẻ vang đáng tự hào.

Quá trình trưởng thành

Vào ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CSND và Pháp lệnh quy định chế độ cấp sỹ quan, hạ sỹ quan CSND. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của LLCSND. Từ đó đến nay, ngày 20-7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của LLCSND.

Trong những năm miền Bắc xây dựng XHCN, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” LLCSND đã thực hiện cuộc vận động “3 xây, 3 chống”, khám phá nhiều vụ tham ô lớn. Bên cạnh đó, với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, LLCSND đã vượt qua mưa bom, bão đạn của kẻ thù, bảo vệ an toàn các địa điểm chuyển quân, chuyển hàng, kho tàng, bến bãi và các cuộc hành quân của bộ đội vào chiến trường miền Nam. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy mưu trí dũng cảm, không sợ hy sinh, quyết tâm cứu chữa tài sản của Nhà nước, tính mạng của nhân dân dưới nền bom đạn của giặc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông luôn bám chốt, bám đường suốt ngày đêm, quyết tâm bảo đảm thông đường, thông xe để chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Cùng với các lực lượng khác, Cảnh sát khu vực đã đóng góp nhiều công sức, hy sinh tính mạng vào công tác phòng không nhân dân, chống chiến tranh phá hoại miền Bắc XHCN của kẻ thù. Đến tháng 3-1975, cùng với cả nước tập trung huy động nhân lực, vật lực cho ngày thống nhất đất nước, LLCSND chi viện hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ cho miền Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào chiến thắng lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, LLCSND đã cùng với các lực lượng khác trong ngành đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Công tác xây dựng LLCSND thời kỳ này luôn được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an quan tâm xây dựng, củng cố và phát triển. Từ năm 2009, hệ thống tổ chức, bộ máy của LLCSND được bố trí theo hướng tập trung, chuyên sâu nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Năm 2010, LLCSND đã tập trung triển khai quyết liệt có hiệu quả các mặt công tác theo mô hình tổ chức mới với 3 Tổng cục và 1 Bộ tư lệnh: Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Để xây dựng LLCSND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, qua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và chương trình hành động “Xây dựng phong cách người CSND vì nhân dân phục vụ” của LLCSND, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng về tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm, tư thế, lễ tiết tác phong. LLCSND đã có sự chuyển biến tích cực trong quản lý hành chính theo hướng giảm thủ tục, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Truyền thống vẻ vang

Trong quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang nhưng đầy gian khổ, hy sinh, LLCSND vừa chiến đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành, làm nên những chiến công rất đáng tự hào. Từ các thời kỳ kháng chiến đến thời kỳ đổi mới, LLCSND đã bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; luôn nêu cao ngọn cờ tiên phong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLCSND luôn ý thức “CSND từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”. LLCSND luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, tận tụy trong công việc, hết lòng phục vụ nhân dân với khẩu hiệu hành động “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của dân làm lẽ sống của mình”, xứng đáng 16 chữ vàng do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tặng: “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”. Thực tiễn đã chứng minh, những thành công của LLCSND đều có sự đóng góp của nhân dân. Từ các phong trào “3 không”, “3 phòng”, “bảo mật phòng gian” trước kia đến phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân phòng, chống tội phạm” ngày nay đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Công an nhân dân nói chung, của LLCSND nói riêng qua các thời kỳ cách mạng.

Trong những năm qua, LLCSND đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm. Thông qua hợp tác song phương, đa phương, qua kênh Interpol, Aseanapol, Cảnh sát Việt Nam đã trao đổi, phối hợp với các nước xử lý hàng ngàn lượt thông tin về đối tượng truy nã quốc tế, tội phạm về kinh tế, ma túy và các tội phạm nguy hiểm khác, góp phần điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng bỏ trốn từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

Từ những thành tích trong quá trình công tác, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLCSND đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng là phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước. Đây là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ Cảnh sát Việt Nam, khẳng định công lao, thành tích và là nguồn động viên khích lệ mạnh mẽ đối với cán bộ, chiến sĩ LLCSND. Ngoài ra, LLCSND còn được tặng thưởng 9 Huân chương Hồ chí Minh; 118 tập thể và 74 cá nhân cán bộ, chiến sĩ CSND được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn tập thể, cán bộ, chiến sĩ CSND được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc...

Trong giai đoạn mới hiện nay, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, LLCSND xây dựng đội ngũ chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại hóa để chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn