Kết quả Đại Hội Hội Nông dân cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018

Cập nhật ngày: 20/07/2012 07:43:41

Thực hiện kế hoạch số 84 về tổ chức Đại hội (ĐH) Hội Nông dân các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần VI Hội Nông dân Việt Nam, trong 12 Hội Nông dân huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh, mỗi đơn vị chọn 1 Chi hội, cơ sở Hội tổ chức ĐH điểm, sau đó tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai ĐH cho tất cả các cơ sở còn lại, đến nay đã có 694/694 Chi hội tổ chức ĐH từ tháng 3-2012 và kết thúc 15-5-2012, đạt 100%. 142-142 cơ sở Hội đã tiến hành ĐH từ trung tuần tháng 5 và kết thúc ngày 5-7-2012.

ĐH Hội Nông dân các cấp đã bầu ra 4.927 UVBCH Chi hội, 694 Chi hội trưởng, 739 Chi hội phó; 1.808 UVBCH, 511 UVBTV, 141 Chủ tịch (khuyết Chủ tịch HND xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười), 141 Phó Chủ tịch (khuyết Phó Chủ tịch HND xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười).

Nhìn chung, tuổi đời bình quần cán bộ Hội nhiệm kỳ này từ 38-45, có đủ trình độ, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Song song đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị, thành hoàn thành tốt các bước như: văn kiện trình ĐH, công tác nhân sự, tham mưu cấp ủy cùng cấp... để tiến hành ĐH theo kế hoạch và chọn đơn vị Hội Nông dân huyện Cao Lãnh tổ chức ĐH điểm vào đầu tháng 8-2012. Sau đó, các đơn vị còn lại tiếp tục tổ chức ĐH hoàn thành trong quí III/2012, tiến tới ĐH đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018.

Hoàng Đệ

Gửi bình luận của bạn