Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 16/06/2022 13:49:00

ĐTO - Ngày 16/6, ông Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ dẫn đầu Đoàn kiểm tra công tác CCHC đến làm việc tại tỉnh Đồng Tháp. Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan tiếp và làm việc với đoàn.


Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ quyết tâm nâng cao niềm tin của người dân đối với chính quyền

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, công tác CCHC của Đồng Tháp thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục triển khai sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và số lượng cấp phó các phòng và tương đương; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được tổ chức thống nhất. Về cải cách chế độ công vụ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

UBND tỉnh đã triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử, phầm mềm quản lý văn bản điều hành (iDesk) từ cấp tỉnh đến cấp xã (hiện nay 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện); Hệ thống họp trực tuyến được thực hiện liên thông từ UBND tỉnh đến UBND cấp huyện, cấp xã đạt 100%. Tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021…

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử mới tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, kết nối hệ thống thông tin điện tử 3 cấp chính quyền về kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh để bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hoàn thiện chức năng ký số kết quả giải quyết TTHC của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, bảo đảm 100% TTHC có kết quả đầu ra được cấu hình ký số; hoàn thành cung cấp chứng thư số cho 100% lãnh đạo, 100% chứng thư số tổ chức cho cơ quan hành chính nhà nước có tiếp nhận và giải quyết TTHC...

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã có một số đề xuất, kiến nghị với đoàn về các lĩnh vực. Trong đó, kiến nghị hướng dẫn phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của chính quyền đô thị với chính quyền nông thôn; các bộ quản lý ngành, lĩnh vực sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin về những mô hình CCHC mới tỉnh thực hiện hiệu quả thời gian qua, về những khát vọng, mục tiêu và hướng đi của Đồng Tháp trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ quyết tâm của tỉnh thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao niềm tin của người dân đối với chính quyền.


Ông Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả Đồng Tháp đạt được trong CCHC

Ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Đồng Tháp đạt được trong công tác CCHC và thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp tỉnh định hướng cho thời gian tới, đồng thời đề nghị tỉnh bổ sung thêm những ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn. Đoàn kiểm tra ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Đồng Tháp để trao đổi với các bộ, ngành liên quan.

Trước buổi làm việc, đoàn đã đến kiểm tra tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND TP Cao Lãnh.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn