Đoàn kinh tế - quốc phòng 959
Tiếp nhận 18 trí thức trẻ tình nguyện

Cập nhật ngày: 01/10/2012 07:20:53

Ban quản lý dự án 174 - Đoàn kinh tế - quốc phòng 959 vừa tiếp nhận 18 trí thức trẻ tình nguyện về phục vụ trong giai đoạn 2 với thời gian 2 năm (2012-2014). So với giai đoạn 1, 18 trí thức trẻ giai đoạn 2 có trình độ cao hơn; trong đó có 9 em đạt trình độ đại học, 9 em tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp thuộc các ngành nghề: nông nghiệp, quản lý đất đai, tài chính ngân hàng, giáo dục...


Các trí thức trẻ hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thực hiện dự án 174 về việc tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại khu kinh tế - quốc phòng do Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn phối hợp thực hiện, trong 2 năm (2010-2012), Ban quản lý dự án 174 - Đoàn kinh tế - quốc phòng 959 tiếp nhận 20 trí thức trẻ tình nguyện về phục vụ. Sau 2 năm hoạt động, các trí thức trẻ luôn tham gia tích cực vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, trong đó thực hiện các mô hình kinh tế đạt hiệu quả như: ươm nuôi cá tra bột; dạy nghề nông thôn cho hộ nghèo; trồng cây xanh tạo cảnh quang môi trường; thành lập trang web tạo điều kiện thuận tiện cho việc kinh doanh, truy cập thông tin, cập nhật thị trường tiêu thụ.

Thanh Lạc

Gửi bình luận của bạn