Học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh

Cập nhật ngày: 18/05/2022 05:22:54

ĐTO - Ngày 16/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan (ĐUKCCQ) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của tỉnh và ĐUKCCQ tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại ĐUKCCQ tỉnh và trực tuyến đến 76 điểm cầu đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở trực thuộc. Dự tại điểm cầu chính có các đồng chí Thường trực ĐUKCCQ tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ cơ sở, Đảng ủy cơ sở trực thuộc.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh

Tại hội nghị, đồng chí Phan Hữu Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUKCCQ tỉnh đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 4 - 10/5/2022 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Kết quả, BCH Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua các nội dung: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Hữu Phước đã triển khai, quán triệt nội dung các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII; giới thiệu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời quán triệt Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 14/4/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Dịp này, các đại biểu còn được các đồng chí Thường trực ĐUKCCQ tỉnh triển khai nội dung các kế hoạch của BCH Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và các kế hoạch của Ban Thường vụ ĐUKCCQ tỉnh về triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc ĐUKCCQ tỉnh. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.LỘC

Gửi bình luận của bạn