Khảo sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tại huyện Thanh Bình

Cập nhật ngày: 17/05/2022 16:50:03

ĐTO - Ngày 17/5, Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn đến khảo sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020 tại huyện Thanh Bình.Đoàn khảo sát làm việc với
Hợp tác xã nông nghiệp Bình Minh, xã Bình Tấn

Thời gian qua, huyện Thanh Bình đã quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để các hợp tác xã (HTX) hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Huyện đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, trong đó lồng ghép các chương trình nhằm hỗ trợ phát triển HTX, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Toàn huyện có 16 HTX, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX tương đối ổn định, đạt chất lượng loại khá trên 56%; hiện có 9/16 HTX tiếp cận được nguồn vốn vay hỗ trợ mua máy móc, thiết bị từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại HTX nông nghiệp Bình Minh, xã Bình Tấn và HTX nông nghiệp Tân Tiến, xã Tân Thạnh. Hiện các HTX gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng; hạn mức cho vay còn thấp, chủ yếu dựa vào giá trị tài sản thế chấp mà chưa xem xét tính khả thi của phương án vay vốn và chưa có cơ chế cho HTX được vay vốn.

Ngoài ra, các HTX chưa được quan tâm về chính sách hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở vật chất cũng như quan tâm đầu tư kiên cố hóa kênh mương; công tác phát triển hội viên còn nhiều hạn chế do còn nhiều quy định bất cập.

Đại diện các HTX, UBND huyện kiến nghị ngành chức năng quan tâm tạo điều kiện cho HTX, địa phương tiếp cận các chính sách hỗ trợ vay vốn để đầu tư kiên cố hóa kênh mương, trạm bơm điện; mở rộng thêm nhiều dịch vụ để tăng nguồn thu cho HTX; tăng cường công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế hợp tác; chính sách hỗ trợ cho HTX phi nông nghiệp…


Ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban Kinh tế -
Ngân sách phát biểu tại buổi làm việc

Ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận kiến nghị của các HTX và địa phương. Đồng thời, yêu cầu huyện cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác triển khai các chính sách hỗ trợ cho HTX, kinh tế hợp tác; tạo điều kiện để các HTX tiếp cận được các chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của HTX; tiếp tục rà soát hỗ trợ về liên kết trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế; mở rộng thêm ngành nghề dịch vụ cho các HTX.

NGUYỄN LONG

Gửi bình luận của bạn