Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 16/05/2022 18:55:17

ĐTO - Chiều ngày 16/5, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối các cơ quan (ĐUKCCQ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Thường trực ĐUKCCQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các tập thể được biểu dương, khen thưởng tham dự hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến phát biểu tại hội nghị​

Tiếp thu Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW), BTV ĐUKCCQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đến năm 2025. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh hạn chế trong công tác quán triệt, học tập và thực hiện tại cơ sở. Qua 1 năm triển khai, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ Khối đi vào nền nếp, thực chất, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy được tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên...


Đại diện các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng

Nhằm ghi nhận, biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân xuất sắc, tại hội nghị, BTV ĐUKCCQ tỉnh đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Ngoài ra, BTV ĐUKCCQ tỉnh cũng tặng Giấy khen cho 75 cá nhân tiêu biểu và ủy quyền cho cấp ủy cơ sở tổ chức trao tặng trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến thay mặt BTV Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được qua 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của ĐUKCCQ tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, thời gian tới, BTV ĐUKCCQ tỉnh tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, có tính đột phá, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát gắn với biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể; giới thiệu, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, góp phần đưa việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả…

P.L

Gửi bình luận của bạn