Họp liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Cập nhật ngày: 29/05/2023 12:40:29

ĐTO - Sáng ngày 29/5, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến chủ trì cuộc họp liên tịch với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa X).


Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp

Kỳ họp giữa năm dự kiến diễn ra trong 2 ngày 13-14/7. Dự kiến chương trình kỳ họp gồm nhiều nội dung quan trọng như: Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Kỳ họp cũng dự kiến thông qua nhiều nghị quyết chuyên đề liên quan đến yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có một số nội dung cử tri quan tâm như: Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất.


Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư phát biểu tại cuộc họp

Trước khi diễn ra kỳ họp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh nơi ứng cử tổ chức cho mỗi đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri ít nhất 2 điểm. Thời gian tiếp xúc cử tri dự kiến từ ngày 12-16/6/2023.

 Để kỳ họp diễn ra thành công, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp phải bảo đảm về thời gian và đúng quy định của pháp luật; các Ban của HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện thẩm tra các nội dung theo phân công, đôn đốc sở, ngành liên quan gửi nội dung đầy đủ phục vụ công tác thẩm tra trình HĐND tỉnh kịp thời.

SÔNG NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn