Hội đồng nhân dân tỉnh

Khảo sát công tác tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp ngành y tế

Cập nhật ngày: 15/05/2020 14:17:11

Ngày 15/5, Đoàn công tác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã đến khảo sát việc thực hiện công tác tinh giản biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp tại Sở Y tế.


Giám đốc Sở Y tế giải trình các ý kiến của thành viên Đoàn khảo sát

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn, kiện toàn tổ chức bộ máy, từ năm 2015 đến nay, Sở Y tế đã thí điểm thành lập 6 Trung tâm Y tế - Dân số tuyến huyện trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình với Trung tâm Y tế huyện; thành lập 12 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế - Dân số, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Y tế với Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện; thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị là Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

Từ năm 2015 đến nay, Sở Y tế đã tinh giản biên chế 24 trường hợp. Hiện tại, Sở Y tế đã hoàn thiện việc cập nhật, hiệu chỉnh bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc bố trí, sắp xếp công chức phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện tinh giản biên chế của Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là tổng số biên chế công chức được giao hàng năm đều giảm; tổng biên chế sự nghiệp giảm mạnh mặc dù dân số không giảm; tình trạng quá tải thường xuyên tại một số cơ sở điều trị…

Bên cạnh đó, ngành y tế còn đối diện một số khó khăn như: nhân lực về y tế còn thiếu trên cả 3 mặt quản lý, điều trị và dự phòng; vấn đề cần nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với việc đổi mới hệ thống y tế cơ sở; vấn đề phát triển nhân lực và ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ trong lĩnh vực y tế… đã ảnh hưởng đến quá trình thực hiện tinh giản biên chế.

Qua đó, Sở Y tế kiến nghị HĐND tỉnh xem xét vấn đề thực hiện lộ trình tinh giản biên chế cũng như những khó khăn về nguồn nhân lực ngành y tế trong thời gian tới để ngành hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.


Ông Phan Văn Thắng yêu cầu Sở Y tế rà soát, đánh giá lại công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý hướng giải quyết công tác thực hiện tinh giản biên chế ngành y tế. Trong đó, Sở Y tế cần nghiên cứu, đề xuất đề án cơ cấu tinh giản biên chế của ngành trên cơ sở phải đảm bảo đạt chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; do đặc thù của ngành y tế nên Sở cần phải có hướng đi mới để đảm bảo có bệnh nhân là phải có bác sĩ. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế rà soát, đánh giá lại công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành y tế.

Ông Nguyễn Văn Thi – Trưởng Ban Pháp chế chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tinh giản biên chế mà ngành y tế gặp phải, tuy nhiên vấn đề tinh giản biên chế vẫn phải thực hiện theo lộ trình quy định. Theo ông Nguyễn Văn Thi, Sở Y tế cần cơ cấu lại tổ chức bộ máy của ngành và các phòng của Sở, trong đó tập trung thực hiện tinh giản vào đối với đội ngũ quản lý (bộ phận gián tiếp). Đồng thời, Sở Y tế có nghiên cứu để tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn