Niềm tin vào động lực mới, sức bật mới

Cập nhật ngày: 16/10/2020 09:14:57

ĐTO - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ 13 giờ 30 phút ngày 17/10 đến ngày 20/10/2020. Mỗi một lần Đại hội Đảng bộ tỉnh là đánh dấu thành quả một chặng đường nỗ lực vượt khó vươn lên và mở ra đường hướng đi lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Trước những thành tựu đạt được trong những năm qua, người dân Đất Sen hồng càng phấn khởi, tin tưởng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này tiếp tục phát huy truyền thống và tạo những động lực mới đủ sức đưa tỉnh nhà bước lên tầm thế mới.

Có lẽ mong muốn lớn nhất của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh là đại biểu dự Đại hội bằng trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm, tầm nhìn... sẽ đưa ra những định hướng, chiến lược để địa phương có những đột phá, có những bước đi sáng tạo. Làm được điều đó, trước tiên, những đại biểu được đắc cử  tại đại hội ngoài nhận trọng trách, còn phải luôn trăn trở, khát khao đổi mới để truyền “lửa”, niềm tin đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện nội dung của chủ đề Đại hội: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.

Dự báo những thuận lợi, khó khăn, những nhiệm vụ, giải pháp... cho nhiệm kỳ mới sẽ được đưa vào nghị quyết, chương trình hành động. Với quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân, Nghị quyết của Đại hội sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, để Đồng Tháp phát huy nhanh lợi thế, tận dụng tốt thời cơ, cũng như cách giải “bài toán” của những khó khăn. Kỳ vọng, từ những câu chuyện về “khuất nẻo”, vị trí địa lý không thuận lợi... thôi thúc Đồng Tháp có những ý tưởng mới, sức bật mới!

Thành Nam

Gửi bình luận của bạn