Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 22/09/2022 17:57:26

ĐTO - Chiều ngày 22/9, Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (viết tắt Đoàn kiểm tra 546) do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Đồng Tháp về thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2022.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.


Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra 546 trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2022. Theo đó, từ ngày 23 - 25/8/2022, Đoàn kiểm tra 546 tiến hành kiểm tra BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương và Kế hoạch 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết quả kiểm tra cho thấy, BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, tạo bước chuyển tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Bên cạnh kết quả đạt được, dự thảo báo cáo chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân và định hướng khắc phục trong thời gian tới...


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (người đứng) phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương. Nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; kịp thời nhận diện, có giải pháp đấu tranh với biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh đến cơ sở theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, của Hội đồng nhân dân các cấp; vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp...

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong thay mặt BTV Tỉnh ủy cảm ơn Đoàn kiểm tra 546 đã thẳng thắn, công tâm, khách quan trong quá trình kiểm tra. Từ đó, giúp BTV Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng nhận ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình quán triệt, học tập, thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương. Đồng thời tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, góp ý, đánh giá của Đoàn kiểm tra 546 để làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu, đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.


Đồng chí 
Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 6, từ phải sang) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Ảnh: Hữu Nghĩa)

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các thành viên Đoàn kiểm tra 546 đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn