Từ ngày 22/7 - 5/8/2021, tổ chức lấy ý kiến cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 23/07/2021 06:27:50

ĐTO - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh đã thống nhất không tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X theo hình thức hội nghị tập trung như thường lệ.

Để kịp thời ghi nhận, tổng hợp ý kiến của cử tri và Nhân dân trước kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố phối hợp Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tiếp nhận, chuyển tải nội dung kỳ họp để cử tri và Nhân dân biết, đồng thời có các hình thức gián tiếp lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri phù hợp với tình hình, đặc điểm địa phương, đơn vị.

Thời gian thực hiện từ ngày 22/7/2021 đến ngày 5/8/2021. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố chủ động trao đổi với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thành phố hướng dẫn các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các xã, phường, thị trấn thống nhất hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri phù hợp...

Chú ý mở rộng nhiều thành phần, đối tượng đại diện các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, nhất là phát huy vai trò của các Ban Công tác Mặt trận, Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán, các tổ chức tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, các Ban Tư vấn, Tổ tư vấn trực thuộc Ủy ban MTTQVN các cấp để lấy ý kiến phản ánh của cử tri.

T.T

Gửi bình luận của bạn