383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Cập nhật ngày: 01/11/2022 06:00:26

Số ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2022 theo quy định là 383; trong đó có 34 ứng viên GS, 349 ứng viên PGS.


Toàn cảnh phiên họp

Chiều 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 cho biết vừa tổ chức phiên họp lần thứ X do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn chủ trì xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2022.

Theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2022, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học đều được hội đồng giáo sư các cấp xem xét cẩn thận, đây là nguồn thông tin hữu ích trong lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.

Quá trình tổ chức xét, có 102 Hội đồng Giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS gồm 623 ứng viên (trong đó có 82 ứng viên GS, 541 ứng viên PGS).

Tuy nhiên, sau đợt tập huấn, một số ứng viên nhận thấy chưa đáp ứng tiêu chuẩn nên đã rút không nộp hồ sơ. Kết quả có 553 ứng viên nộp hồ sơ tại 98 Hội đồng Giáo sư cơ sở, trong đó: 60 ứng viên GS, 493 ứng viên PGS.

Kết quả xét tại 98 Hội đồng Giáo sư cơ sở đã đề nghị lên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho 490 ứng viên (53 ứng viên GS, 437 ứng viên PGS) đạt tỷ lệ 88,6% so với số hồ sơ được xét.

Trong quá trình rà soát hồ sơ ứng viên cho đến khi các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành họp, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã nhận được đơn xin rút của 11 ứng viên (2 ứng viên GS và 9 ứng viên PGS) và còn 479 hồ sơ ứng viên được xét tại 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Kết quả xét tại các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có 394 ứng viên được thông qua (36 ứng viên GS và 358 ứng viên PGS); 85 ứng viên không đạt tiêu chuẩn (15 ứng viên GS, 70 ứng viên PGS).

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị cho phiên họp lần thứ X của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, có 3 ứng viên PGS có đơn xin rút hồ sơ, còn 391 ứng viên được đưa ra xét tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Tại phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các đơn vị, thành viên liên quan đã báo cáo cụ thể, chi tiết công tác xét tại Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đối với từng ứng viên và giải trình kết quả thẩm định, đánh giá về các trường hợp cần lưu ý theo rà soát của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước và các trường hợp có đơn thư tố cáo, phản ánh của xã hội liên quan đến nội dung chuyên môn, học thuật, tính liêm chính và uy tín khoa học của ứng viên.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã dành phần lớn thời gian thảo luận, trao đổi kỹ về thành tích đào tạo, nghiên cứu khoa học và uy tín chuyên môn của các ứng viên, đặc biệt dành nhiều thời gian thảo luận trao đổi kỹ về các ứng viên có đơn thư tố cáo, phản ánh của xã hội sau khi đã xét ở các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã biểu quyết thông qua các ứng viên được đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: 383 ứng viên, trong đó 34 ứng viên GS, 349 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng giáo sư cơ sở là 69,3% (trong đó tỷ lệ đạt của ứng viên GS là 56,7%, ứng viên PGS là 70,8%).

Theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ngày 1/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ công bố công khai danh sách các ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm. Trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.


Nguồn: Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Theo XUÂN KỲ (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn