Hoàn thành các bước chuẩn bị cho năm học mới 2021 - 2022

Cập nhật ngày: 12/08/2021 05:45:57

ĐTO - Chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố đã tham mưu và chủ động các phương án chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên (GV), chương trình giảng dạy các ngành học, cấp học phù hợp với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.


Thành phố Cao Lãnh tiếp tục thực hiện lộ trình đảm bảo 100% các trường thực hiện dạy học 2 buổi/ngày trong năm học mới

Đến tháng 7/2021, Sở GD&ĐT đã có các hướng dẫn phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời phối hợp cùng các sở, ngành, chính quyền địa phương hướng dẫn thực hiện các bước trong nhu cầu tuyển dụng, điều chuyển GV, kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý trong năm học 2021-2022. Công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục được triển khai thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, điều động, có sự tham gia của các ứng viên trong xét thuyên chuyển, tuyển dụng. Việc bố trí, phân công nhiệm vụ nhà giáo và cán bộ quản lý phù hợp với quy mô phát triển của các cơ sở giáo dục, từng bước khắc phục tình trạng thừa thiếu GV cục bộ. Việc đề bạt, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện đúng quy trình, đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, thông tin tuyển dụng được đăng tải công khai trên hệ thống website của ngành và các huyện, thành phố để viên chức tìm hiểu và hoàn thiện hồ sơ. Đối với các huyện, thành phố trong tỉnh, hiện nay đã hoàn chỉnh công tác tuyển dụng, xem xét các nhu cầu chuyển công tác và tiếp nhận của các viên chức đủ điều kiện đảm bảo số lượng GV giảng dạy trong năm học mới theo tình hình thực tế.

Tại thành phố Cao Lãnh, chuẩn bị cho năm học mới, đối với cấp tiểu học, UBND thành phố, Phòng GD&ĐT và các sở, ngành đã rà soát, quy hoạch mạng lưới, lớp đáp ứng nhu cầu học tập, đi lại của HS, đảm bảo các yêu cầu, điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, thuận lợi cho học sinh đến trường. Đối với khối lớp 2, thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Phòng GD&ĐT cũng đề ra phương án thực hiện chương trình năm học 2021-2022 và chuẩn bị thực hiện đối với các lớp 3, 4, 5 theo lộ trình. Theo đó, đối với lớp 2, năm học 2021-2022, có tổng số 93 lớp, với 249 GV giảng dạy. Ngoài ra, theo lộ trình, thành phố Cao Lãnh cũng chủ động chuẩn bị thực hiện đối với các lớp 3, 4, 5 về cơ sở vật chất cho giai đoạn 2 như xây dựng thêm phòng học, phòng học chức năng, đảm bảo 100% các trường thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Đến tháng 8/2021, các hoạt động chuyên môn cho năm học mới theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT đã hoàn thành các bước. Có 71 GV, mầm non, tiểu học, THCS được tuyển mới, hiện Phòng GD&ĐT thực hiện các hướng dẫn tiếp theo của Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT.

Tại thành phố Hồng Ngự, Phòng GD&ĐT đã tham mưu các phương án thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2 năm học 2021-2022 và đối với các lớp 3, 4, 5 theo lộ trình. Dự kiến, năm học 2021-2022, thành phố có tổng số 51 lớp 2, với tổng số 51 GV giảng dạy khối lớp 2. Hiện nay, địa phương đã triển khai tập huấn trực tuyến và trực tiếp cho cán bộ, GV nhằm giúp GV nắm rõ nội dung, chương trình cần thực hiện. Ngoài ra, đối với các khối lớp 3, 4, 5, các trường tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đến cán bộ, GV. Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường công tác tham mưu bổ sung thêm nhân sự, xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện có hiệu quả trong năm học mới.

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tập trung thực hiện công tác chuẩn bị cho năm học mới. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp lại đội ngũ GV, cán bộ quản lý các ngành học, cấp học trên cơ sở các quy định của cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, từng địa phương. Đồng thời gắn với việc bảo đảm định mức GV các ngành học, cấp học và phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại các cơ sở giáo dục. Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc định hướng của Bộ GD&ĐT đối với lớp 1; đối với các lớp còn lại, quản lý chuyên môn theo hướng tiếp cận quan điểm của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên cơ sở phân cấp cho Thủ trưởng các cơ sở giáo dục được tự chủ trong xây dựng chương trình, đáp ứng nhu cầu của học sinh, theo hướng tiếp cận năng lực, phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh, phù hợp với tâm lý lứa tuổi các em, văn hóa các địa bàn tại từng địa phương đảm bảo theo chương trình khung năm học 2021-2022.

C.P.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn