Tăng cường xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập

Cập nhật ngày: 01/11/2022 13:00:37

ĐTO - Sáng ngày 1/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận, Chỉ thị, Quyết định của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác khuyến học (KH), khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến năm 2030. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Cùng tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 


Quang cảnh hội nghị

Đại biểu ở các điểm cầu được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Kết luận số 49 ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Công văn số 332 ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội KH tỉnh quán triệt nội dung của một số văn bản: Chỉ thị số 14 ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 677 ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”;... Đồng thời triển khai nội dung các Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ, các Chương trình, Đề án về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Tại Hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu tham gia phát biểu ý kiến liên quan đến các vấn đề như: cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác KH; đưa tiêu chí xây dựng mô hình công dân học tập vào bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm;...


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội KH, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ Hội KH các cấp. Đồng thời nhấn mạnh công tác KH, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập có vai trò quan trọng, góp phần phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Để thực hiện tốt công tác KH trong thời gian tới, đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm quán triệt các văn bản của Trung ương về KH, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, nhất là Công văn số 332 của Tỉnh ủy trong toàn hệ thống chính trị của địa phương. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện công tác KH; định hướng, giao nhiệm vụ cho Hội KH trong thực hiện nhiệm vụ KH; tăng cường xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập (công dân, gia đình, dòng họ, đơn vị học tập). Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu của đơn vị nên tự giác học tập, thực hiện mô hình công dân học tập, nhằm phát huy vai trò nêu gương về tinh thần tự học trong toàn Đảng bộ của tỉnh. 

Bên cạnh đó, Hội KH các cấp cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội để thực hiện tốt công tác KH. Ngoài ra, các địa phương nên chủ động tham gia mạng lưới thành phố học tập toàn cầu; biểu dương, khen thưởng các mô hình hay, cá nhân có nghĩa cử đẹp về công tác KH nhằm lan tỏa phong trào KH, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng. 

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn