Tập huấn bộ tài liệu “Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh Tiểu học”

Cập nhật ngày: 27/12/2021 05:44:12

ĐTO - Sở Giáo dục và Đào tạo và hệ thống HEAD Tân Kiều Đồng Tháp vừa tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai bộ tài liệu “Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh Tiểu học” cho cán bộ quản lý và giáo viên Tiểu học.


Đại biểu tham dự tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo

Thạc sĩ Nguyễn Văn Quyết - Chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình bày, giới thiệu tổng quan về quan điểm, mục tiêu xây dựng tài liệu, biên soạn, thẩm định và phê duyệt tài liệu; hướng dẫn tổ chức dạy học và xây dựng kế hoạch dạy học, thiết kế bài giảng với các nội dung về an toàn giao thông như: đường em đến trường, đèn tín hiệu giao thông, nhớ đội mũ bảo hiểm, ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông; điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông nơi tầm nhìn bị che khuất, em làm tuyên truyền viên an toàn giao thông; các kỹ năng kiểm tra xe, kiểm tra mũ bảo hiểm và tư thế ngồi xe an toàn...

Buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên về an toàn giao thông; xây dựng đội ngũ giáo viên, tuyên truyền viên về công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học. Đồng thời phát huy việc đổi mới phương pháp dạy học an toàn giao thông theo hình thức trực tuyến thích ứng trong tình hình mới và giúp học sinh hiểu biết thêm một số kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông.

NGUYỄN LONG

Gửi bình luận của bạn