Triển khai Bản thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 14/05/2022 18:12:47

ĐTO – UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có kế hoạch triển khai Bản thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2025. Theo đó, các nội dung trọng tâm hợp tác về đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực như: liên kết đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, kinh tế (chuyên ngành quản lý công) trình độ đại học; liên kết đào tạo bậc sau đại học ngành xã hội học, ngành khoa học máy tính, phục vụ nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao để thực hiện chuyển đổi số.


Tỉnh Đồng Tháp chú trọng phát triển du lịch, sản phẩm và dịch vụ du lịch trong thời gian tới

Đồng thời hợp tác nghiên cứu, đề xuất chính sách phát triển du lịch, sản phẩm và dịch vụ du lịch tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt, nghiên cứu, đề xuất các chính sách đặc thù phát triển ngành công nghiệp của tỉnh như: chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông, thủy sản và công nghiệp nhẹ; chính sách ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất ra hàng hóa, nhất là hàng hóa xuất khẩu…

UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị có liên quan gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Y tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết hoặc lồng ghép vào kế hoạch của đơn vị và trong phạm vi dự toán kinh phí của đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách theo kế hoạch của UBND tỉnh. Trường hợp các nội dung trong kế hoạch của tỉnh chưa được đưa vào kinh phí dự toán đầu năm, yêu cầu các đơn vị lập dự toán kính phí trình cấp thẩm quyền bổ sung để triển khai thực hiện kế hoạch nói trên bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn