Tổ Thông tin và Phân tích thị trường nông sản

Giúp nông dân, doanh nghiệp sản xuất theo tín hiệu thị trường

Cập nhật ngày: 11/05/2022 15:46:39

ĐTO - Nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ năm 2018-2021, Tổ Thông tin và Phân tích thị trường nông sản tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Tổ thông tin) duy trì thực hiện bản tin thị trường. Theo đó, Tổ cập nhật thường xuyên giá các mặt hàng, ứng dụng công nghệ thông tin để phổ biến nhanh chóng thông tin đến các hội quán, hợp tác xã, doanh nghiệp.


Thông tin dự báo về thị trường giúp nhà vườn chủ động trong sản xuất. 
Ảnh: Mỹ Nhân

Thời gian qua, Tổ thông tin phối hợp với Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (Bộ Công Thương) cung cấp 150 lượt thông tin thị trường (giá cả, nhu cầu thị trường, rào cản thương mại...) trong nước và trên thế giới các ngành hàng như cá tra, thịt, xoài, nhãn, mít và các mặt hàng rau, quả khác để phục vụ bản tin thị trường.

Tổ thông tin còn xây dựng mạng lưới cộng tác viên ở Sở Tài chính, chợ hạng I, chợ đầu mối, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thông tin giá cả thị trường hàng tuần hoặc đột xuất cho hợp tác xã, hội quán, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, phối hợp với các chuyên gia Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp, chuyên gia nông nghiệp trong tỉnh nghiên cứu, phân tích số liệu, đánh giá tình hình thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và trên thế giới. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, định hướng sản xuất, kinh doanh nông sản của tỉnh theo tín hiệu thị trường.

Tổ thông tin thường xuyên cập nhật thông tin với nhiều hình thức (văn bản, website...) từ các bộ, ngành Trung ương liên quan đến nhu cầu thị trường, hợp tác giao thương, rào cản quy định liên quan đến nhập khẩu nông sản của các nước để kịp thời cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán... Tổ thông tin còn đẩy mạnh trao đổi thông tin giữa các thành viên, chuyên gia, cộng tác viên về nội dung, định hướng bản tin thị trường phù hợp với tình hình phát triển sản xuất, nhu cầu thông tin theo diễn biến thị trường.

Trên cơ sở dữ liệu thông tin, bài viết phân tích, đánh giá, dự báo thông tin thị trường, Tổ thông tin tiến hành tổng hợp, biên tập, in ấn và phát hành phổ biến thông tin nhanh chóng đến các hợp tác xã, hội quán, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức... Từ năm 20219 - 2021, Tổ thông tin xây dựng bản tin thị trường, in ấn, phát hành 24 kỳ (phát hành định kỳ hằng tháng) đến 200 đơn vị trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung liên quan đến giá cả thị trường, phân tích và dự báo các mặt hàng nông, thủy sản, tình hình giao thương quốc tế, xúc tiến thương mại đầu tư,... Ngoài phát hành bản in giấy, Tổ thông tin còn gửi bản tin điện tử qua nhóm Zalo, email và đăng trên trang thông tin điện tử Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tổ thông tin vẫn còn một số hạn chế. Bản tin thị trường đôi lúc chưa cập nhật kịp thời biến động giá cả thị trường; số lượng bài viết của các cộng tác viên vẫn còn hạn chế; nội dung bản tin chưa phong phú về chủ đề. Chưa hình thành cơ sở dữ liệu thông tin thị trường theo chuỗi giá trị hàng nông sản, ứng dụng phần mềm phục vụ thu thập, quản lý và khai thác thông tin thị trường...

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, Tổ thông tin đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022 với mục đích xây dựng bản tin thị trường nông sản đa dạng về nội dung và kịp thời phổ biến thông tin thị trường nông sản trong nước và trên thế giới đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán qua các hình thức bản in, bản thông tin điện tử, mạng xã hội... Qua đó, giúp các đơn vị chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện là: Tổ thông tin sẽ phối hợp với các tổ chức cung cấp thông tin thị trường; thiết lập mạng lưới cộng tác viên; hợp đồng với các chuyên gia theo từng lĩnh vực để phân tích, đánh giá các số liệu, thông tin thị trường nhằm đưa ra cảnh báo, định hướng, giải pháp phù hợp cho việc sản xuất, kinh doanh của người nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phổ biến và triển khai hiệu quả bản tin thị trường đến các hợp tác xã, hội quán, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức, kể cả việc lồng ghép vào các chương trình, hội nghị, hội thảo của cơ quan, địa phương...

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn