Năm 2022, tỉnh phấn đấu có 16 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Cập nhật ngày: 09/05/2022 10:35:26

ĐTO - Theo UBND tỉnh, năm 2021, tỉnh chọn 17 xã thực hiện xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Trên tinh thần đó, công tác tuyên truyền, vận động luôn được các cấp, các ngành chú trọng quan tâm và thường xuyên chỉ đạo thực hiện với những phương pháp, cách thức mới nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM.


Người dân xã Định Yên, huyện Lấp Vò tích cực tham gia phát triển giao thông nông thôn, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 
Ảnh: Nhật Khánh

Qua thời gian thực hiện, đến nay ước có 10 xã đạt 19/19 tiêu chí; có 2 xã đạt 18/19 tiêu chí; 4 xã đạt 16 - 17 tiêu chí và 1 xã đạt 15 tiêu chí. Trong năm 2021, UBND tỉnh phân bổ 20,931 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nâng cao. Từ nguồn vốn sự nghiệp Trung ương thực hiện cải tạo cảnh quan môi trường; đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao đối với các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, ấp; hỗ trợ thiết lập mới Đài truyền thanh không dây xã NTM; hỗ trợ 17 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Từ nguồn vốn sự nghiệp tỉnh hỗ trợ cho 13 xã đầu tư về hạ tầng.

Theo UBND tỉnh, Chương trình xây dựng xã NTM nâng cao được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận và hưởng ứng cao của Nhân dân, từ đó tích cực đóng góp, tham gia thực hiện. Hạ tầng giao thông nông thôn được chú trọng đầu tư; hệ thống thủy lợi được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển sản xuất. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện xây dựng NTM nâng cao vẫn còn một số khó khăn nhất định. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, phải giãn cách xã hội khiến giá nông, thủy sản thường xuyên duy trì ở mức thấp, nhiều lao động mất việc làm trong thời gian dài nên chưa đạt tiêu chí về thu nhập năm 2021. Việc huy động các nguồn lực cho việc xây dựng NTM còn hạn chế; một số xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2015 thiếu quan tâm đầu tư nâng chất các tiêu chí để phấn đấu thực hiện NTM nâng cao. Một số địa phương thiếu quan tâm, sâu sát thường xuyên đối với việc thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao; việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả chưa mang tính chất lan tỏa ở quy mô lớn; tình trạng ô nhiễm môi trường có nơi chưa khắc phục kịp thời...

Trước những thuận lợi khó khăn trên, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu năm 2022. Kế hoạch hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu có kinh tế phát triển; hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp; môi trường sinh thái trong lành; bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự xã hội đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, Nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ. Theo đó, năm 2022, tỉnh phấn đấu có 16 xã đạt xã NTM nâng cao và 1 xã đạt xã NTM kiểu mẫu.

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn