Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 06/05/2022 18:30:35

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu hỗ trợ các DN nhỏ và vừa (gọi tắt là DN SMEs) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực và lợi thế cạnh tranh. Đồng thời tạo ra các giá trị mới cho DN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Trên tinh thần đó, tỉnh đề ra các mục tiêu cụ thể như triển khai các nền tảng số hỗ trợ cho DN SMEs đẩy nhanh chuyển đổi số; 100% DN SMEs đang hoạt động trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, cập nhật thông tin nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; 55% DN SMEs tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Đồng thời, có tối thiểu 200 DN SMEs được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số DN; thiết lập Mạng lưới chuyên gia từ tỉnh đến huyện, thành phố, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số.

Đối tượng được hỗ trợ là các DN, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhất là DN nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các DN, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, các trường đại học, cao đẳng cung cấp các công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp, phần mềm thúc đẩy chuyển đổi số DN.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho DN; hỗ trợ các DN SMEs chuyển đổi số; tổ chức triển khai hoạt động của mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh…

 Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn