Huyện đoàn Lai Vung

Đổi mới phương thức giáo dục thanh niên thông qua các hoạt động phong trào

Cập nhật ngày: 05/03/2014 05:24:11

Năm 2014 là năm diễn ra Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp với chủ đề Năm thanh niên tình nguyện.

Theo đó, Huyện đoàn Lai Vung xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm với các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn thông qua các phong trào, hoạt động thực tiễn, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; đẩy mạnh triển khai kế hoạch thực hiện đề án phát triển thanh niên (TN) huyện giai đoạn 2012 - 2017; triển khai các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với TN lập thân lập nghiệp”, trọng tâm là việc thực hiện các chương trình, đề án Đoàn TN tham gia xây dựng nông thôn mới; tập trung nâng cao chất lượng cơ sở, cán bộ Đoàn; đa dạng hóa các hình thức tập hợp TN; đặc biệt, tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở tiến tới Đại hội Hội LHTN cấp huyện lần thứ IV và Đại hội toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Mục tiêu của tổ chức Đoàn năm 2014 là 100% cán bộ Đoàn, 90% đoàn viên, TN được học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% cơ sở Đoàn xây dựng tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện hiệu quả công trình TN các cấp (2 công trình cấp huyện, 33 công trình cấp xã, thị trấn, 100% cơ sở Đoàn có 1 công trình hoặc phần việc TN); tư vấn, hướng nghiệp cho 4.500 TN, học sinh, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho ít nhất 3.100 TN; thực hiện tốt việc cảm hóa, giáo dục TN chậm tiến, hỗ trợ, giúp đỡ TN thoát nghèo; phấn đấu kết nạp hơn 2.000 đoàn viên mới, giới thiệu 320 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; các xã, thị trấn Đoàn tổ chức ít nhất 1 hoạt động tập trung cấp xã dành cho thiếu nhi...

Ngoài ra, các cấp Đoàn sẽ đẩy mạnh thực hiện đạt hiệu quả phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc và phong trào Đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp”.

Kim Phụng

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn