Huyện Lai Vung

Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

Cập nhật ngày: 27/08/2022 18:02:56

ĐTO - UBND huyện Lai Vung vừa ban hành Kế hoạch Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Mô hình trồng dưa lưới hữu cơ của anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh (xã Tân Thành, huyện Lai Vung)

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, địa phương sẽ thực hiện một mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên cây quýt hồng; diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng 55ha (quýt hồng 5ha; quýt đường và cam xoàn 50ha). Nâng cao hiệu quả sản xuất hữu cơ trên một đơn vị diện tích; giá trị sản phẩm trên một hecta đất trồng trọt hữu cơ cao gấp 1,3 - 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ; tăng tỉ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón lên 10% đến năm 2025; tăng tỉ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học lên trên 20% trong tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật áp dụng trên đồng ruộng.

Đến năm 2030, diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng 160ha (quýt hồng 10ha; quýt đường và cam xoàn 150ha). Trong đó, đề ra mục tiêu tăng giá trị sản phẩm trên một hecta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ cao gấp 1,5 - 1,8 lần so với sản xuất phi hữu cơ; tăng tỉ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón lên 15% đến năm 2030; tăng tỉ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học lên trên 30% trong tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật áp dụng trên đồng ruộng...

Để đạt được những mục tiêu đề ra, UBND huyện Lai Vung xây dựng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung; quản lý đầu vào của sản xuất hữu cơ trong giống cây trồng được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ; thực hiện việc giám sát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hữu cơ và chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo quy định để đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã được chứng nhận khi lưu thông trên thị trường. Đồng thời thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ tại từng công đoạn sản xuất, kinh doanh theo hướng dẫn tại tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ.

Ngoài ra, huyện cũng cử cán bộ tham gia khóa đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu về sản xuất nông nghiệp hữu cơ làm nòng cốt triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; tập huấn cho người sản xuất về quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật, kỹ năng đánh giá, giám sát sản xuất, kỹ năng marketing và bán hàng...

TRANG HUỲNH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn