Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa Hội thẩm nhân dân, Tòa án nhân dân huyện

Cập nhật ngày: 27/07/2012 08:37:33

Vừa qua, TAND huyện Lai Vung đã tổ chức hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa Hội thẩm nhân dân, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Lai Vung và Hội thẩm nhân dân, TAND huyện Tam Nông.

Qua nhận xét của các đại biểu về hình thức thủ tục, công tác xét xử đảm bảo đúng thời gian theo luật định. Hội thẩm nhân dân trong quá trình thẩm vấn, xét hỏi bị cáo sát với thực tế cuộc sống, theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình xét xử, các thành viên trong hội đồng xét xử đều đưa ra thảo luận tất cả các vấn đề quan trọng, nghi vấn cần giải quyết tại phiên tòa và đưa ra biểu quyết theo đa số. Căn cứ vào đó Thẩm phán quyết định lượng hình phạt đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật. Từ đó, Hội thẩm nhân dân đã phát huy được vai trò là người đại diện cho nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử của Tòa án. Tuy nhiên, hội thẩm nhân nhân chưa chủ động trong việc nghiên cứu hồ sơ, nên trong quá trình thẩm vấn, xét hỏi bị cáo còn vụng về, lúng túng...

Để nâng cao vị thế của ngành Tòa án nhân dân, tiến tới nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, Chánh tòa dân sự TAND tỉnh Nguyễn Ngọc Vạng đề nghị Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân 2 huyện cần đề cao tinh thần trách nhiệm, vô tư, chính xác, khách quan. Trong công tác xét xử phải đảm bảo các phán quyết được đôi bên “tâm phục, khẩu phục”, có tình, có lý. Thường xuyên trau dồi, cập nhật kiến thức về chuyên môn, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ. Đồng thời, đề cao nguyên tắc độc lập trong xét xử, tuân theo pháp luật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguyên Hãn

Gửi bình luận của bạn