Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022

Cập nhật ngày: 21/12/2021 16:20:56

ĐTO - Ngày 21/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh tham dự.


Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Năm 2021, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bộ Pháp Điển; tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng bộ Pháp Điển để người dân, cơ quan, tổ chức có điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm các quy định pháp luật, sử dụng hiệu quả bộ Pháp Điển. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp phối hợp các bộ, ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 2 Luật, 5 Nghị quyết và cho ý kiến đối với 5 dự án Luật khác, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến quốc kế dân sinh, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật được thực hiện hiệu quả hơn, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở đã có nhiều đổi mới trong tư duy, cách làm; nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đã được Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương chú trọng.

Tại Đồng Tháp, trong năm 2021, đã ban hành 108 văn bản quy phạm pháp luật gồm 47 Nghị quyết và 61 Quyết định; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã thẩm định 126 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ngành tư pháp tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu do UBND tỉnh, Bộ Tư pháp giao, về đích sớm so với chương trình công tác tư pháp năm 2021 đã đề ra. Các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong việc soạn thảo, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp. Tăng cường công tác phân cấp, phân quyền, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, và phân bổ nguồn lực hợp lý cho các cấp. Đồng thời chủ động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng thể chế; khuyến khích các bộ, ngành, địa phương mạnh dạn đề xuất tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn và đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi phục vụ tốt cho Nhân dân...

Nguyễn Long

Gửi bình luận của bạn