Khiếu nại của bà Lê Thị Hiểu không có cơ sở pháp lý để giải quyết

Cập nhật ngày: 15/03/2023 14:09:55

ĐTO - Đó là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 15/3.

Hộ bà Lê Thị Hiểu ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình khiếu nại yêu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 1.500m2 và yêu cầu bồi thường diện tích hơn 10.000m2 do Nhà nước sử dụng xây dựng các cơ quan vào năm 1982.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tiếp công dân

Nguồn gốc đất của cha mẹ bà Lê Thị Hiểu sử dụng từ trước năm 1975, tổng diện tích 15.000m2. Sau năm 1975, UBND huyện Thanh Bình sử dụng đất của 89 hộ dân với tổng diện tích trên 276.000m2 để xây dựng các trụ sở làm việc và các công trình phúc lợi công cộng; trong đó, có sử dụng hơn 15.000m2 đất của hộ bà Lê Thị Hiểu. Thời điểm này, việc giải quyết chính sách đất đai được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 201 ngày 1/7/1980 của Hội đồng Chính phủ không có bồi thường về đất, chỉ đền bù thiệt hại về hoa màu, vật kiến trúc trên đất (nếu có).

Từ năm 1998 - 2001, UBND huyện Thanh Bình thực hiện chi trả thành quả lao động cho 66 hộ dân. Trong đó, hộ bà Lê Thị Hiểu được nhận số tiền trên 10 triệu đồng tương ứng với diện tích 5.200m2 trên tổng diện tích hơn 15.000m2.

Sau đó, bà Lê Thị Hiểu có khiếu nại yêu cầu được đăng ký quyền sử dụng khoảng 1.500m2 đất còn trống. Ngày 16/3/2016, Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình ban hành Quyết định số 41 giải quyết bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hiểu, lý do Nhà nước đã quản lý và sử dụng xây dựng trụ sở cơ quan huyện Thanh Bình từ năm 1980 đến nay. Bà Lê Thị Hiểu không thống nhất với quyết định giải quyết của huyện Thanh Bình và tiếp tục khiếu nại.


Hộ bà Lê Thị Hiểu trình bày khiếu nại

Ngày 7/12/2017, Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình ban hành Quyết định số 138 hủy Quyết định số 41 ngày 16/3/2016 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình; đồng thời, ban hành Thông báo số 250 ngày 13/12/2017 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hiểu. Lý do thời hiệu khiếu nại đã hết. Bà Lê Thị Hiểu không đồng ý và tiếp tục khiếu nại.

Qua ý kiến của bà Hiểu và kết quả xác minh của ngành chuyên môn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh của gia đình bà Lê Thị Hiểu, tuy nhiên việc khiếu nại yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích 1.500m2 đất và bồi thường diện tích hơn 10.000m2 là không có cơ sở pháp luật để xem xét, giải quyết.

NGUYỄN LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn