UBND tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cập nhật ngày: 08/03/2023 17:21:21

Chiều ngày 8/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chủ trì hội thảo trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh để lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự hội thảo tại điểm cầu UBND tỉnh, có đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành có liên quan.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cho biết, việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa rất quan trọng, là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, đồng thời thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị các đại biểu căn cứ vào thực tiễn vướng mắc ở địa phương để góp ý một cách cởi mở, thẳng thắn vào trọng tâm từng nhóm vấn đề với điều, khoản cụ thể của dự thảo Luật, góp phần tạo ra chính sách phù hợp, phát huy nguồn lực đất đai, bảo đảm Luật Đất đai (sửa đổi) khi ban hành có sự thống nhất, đồng bộ với các luật khác; người dân có thể hiểu được, thực hiện được và hạn chế tối đa thực trạng chính sách đúng nhưng thể chế hoá không tốt thì chính sách không đi được vào cuộc sống.


Ông Nguyễn Văn Cả - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu đóng góp ý kiến

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo tóm tắt về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), những điểm mới của dự thảo Luật và các vấn đề cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến.

Qua đó, các đại biểu tham dự hội thảo tập trung đóng góp nhiều ý kiến về những vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật như: Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; hộ gia đình sử dụng đất…


Ông Trương Hòa Châu – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư có tham luận về Luật Đất đai và thực hiện các dự án đầu tư. Sở Xây dựng có tham luận về Luật Đất đai và việc phát triển thị trường bất động sản. UBND TP Cao Lãnh có tham luận về vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn ghi nhận ý kiến góp ý của đại biểu

Kết thúc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu tại hội thảo và đề nghị đại biểu các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu để đóng góp ý kiến gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chức năng để tổng hợp đầy đủ, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chuyển ý kiến góp ý về Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn