Thu hồi đất nếu không sử dụng hay chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết

Cập nhật ngày: 10/03/2023 10:42:56

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN), làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN, làng nghề có trách nhiệm rà soát, lập danh sách các trường hợp thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất trong KCN, CCN, làng nghề, trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể, tổ chức kiểm tra bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; lập văn bản yêu cầu bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện các biện pháp để đưa đất vào sử dụng hoặc có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, thuê lại đất; lập danh sách các trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất báo cáo các cơ quan chức năng và công bố công khai danh sách này trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi báo cáo...

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN, làng nghề đã thực hiện các quy định trên mà bên thuê đất, thuê lại đất vẫn không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất thì doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN, làng nghề có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo UBND tỉnh.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN, làng nghề, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, UBND tỉnh ký quyết định thu hồi đất của bên thuê đất, thuê lại đất giao cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN, làng nghề để quản lý, xây dựng phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra các trường hợp không đưa đất, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN, làng nghề. Đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi đất giao cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN, làng nghề.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư mà không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất và các trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư không đúng mục đích sử dụng theo phê duyệt ban đầu trong cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn địa phương mình quản lý...

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2023.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn