Thực hiện tư vấn, tránh gây sự hiểu nhầm giữa sản phẩm tiết kiệm của ngân hàng với đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, sản phẩm bảo hiểm

Cập nhật ngày: 16/03/2023 05:37:51

ĐTO - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) vừa có yêu cầu Giám đốc các Tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung để tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các bộ phận thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân/khách hàng trên cơ sở nghiên cứu, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về KNTC và quy định nội bộ của đơn vị. Đồng thời rà soát công tác xử lý và giải quyết KNTC; tập trung giải quyết sớm vụ việc đã được giải quyết nhưng người dân tiếp tục KNTC; không để phát sinh thành “điểm nóng” hoặc khiếu kiện vượt cấp.

Cùng với đó, quán triệt toàn bộ nhân viên của đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân/khách hàng; tiếp tục thực hiện đúng quy định Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng; thực hiện tư vấn, giới thiệu và giải thích rõ ràng cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, các quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng khi giao dịch với ngân hàng; tránh gây sự hiểu nhầm giữa sản phẩm tiết kiệm của ngân hàng với dịch vụ môi giới tư vấn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động phân phối sản phẩm bảo hiểm do ngân hàng làm đại lý.

Lãnh đạo đơn vị chủ động gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân/khách hàng để giải đáp kịp thời, thỏa đáng các phản ánh, kiến nghị theo quy định pháp luật; có biện pháp xử lý nghiêm đối với trường hợp nhân viên thiếu ý thức trách nhiệm, không tuân thủ quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết KNTC; tiếp tục duy trì đường dây nóng tại đơn vị và phân công nhân viên trực 24/7 để tiếp nhận kịp thời các ý kiến phản ánh, kiến nghị của khách hàng và có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các sở, ngành trong việc giải quyết KNTC liên quan hoạt động ngân hàng; kịp thời báo cáo về NHNN-ĐT (qua thanh tra, giám sát chi nhánh) để phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các vụ việc phức tạp, đông người nhằm chủ động ngăn ngừa, kịp thời ngăn chặn một số đối tượng lợi dụng quyền KNTC hoặc các vụ việc khiếu kiện đông người tập trung tại trụ sở cơ quan, đơn vị để lôi kéo, kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự, vi phạm pháp luật.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn