Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp

Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới

Cập nhật ngày: 16/10/2020 05:24:44

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Sở Tư pháp, chính quyền địa phương tổ chức 3 điểm tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 307 cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và Nhân dân ở 8 xã biên giới.


Cán bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước tuyên truyền về cột mốc chủ quyền cho đoàn viên, thanh niên và học sinh

Đây là một trong những nội dung theo Đề án 1133 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”. Chú trọng vào các nội dung như: Tổ chức Ngày pháp luật ở vùng biên giới, hải đảo; công tác thông tin tuyên truyền cổ động ở cơ sở; một số kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Đề cương giới thiệu Luật Biên giới quốc gia; Nghị định số 34/2014 quy định về quy chế khu vực biên giới đất liền; Nghị định số 96/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới, phát trên 600 tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền về pháp luật và phòng, chống dịch Covid-19.

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cán bộ và Nhân dân ở khu vực biên giới, thực hiện thường xuyên “Ngày pháp luật Việt Nam 9/11” ở Đồn biên phòng.

Nguyễn Phú Quý

Gửi bình luận của bạn