Bộ Nội vụ triển khai trực tuyến toàn quốc một số luật sửa đổi, bổ sung

Cập nhật ngày: 14/10/2020 16:34:34

ĐTO - Ngày 14/10, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp có Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Hợp và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể.


Đại biểu tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp

Hội nghị đã triển khai những nội dung cơ bản và điểm mới của các luật trên, các luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020. Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã sửa đổi, bổ sung 5/50 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 38/143 điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương với nhiều điểm đáng chú ý như: quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính Phủ trong quản lý về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND cấp xã; phân cấp, phân quyền, ủy quyền và bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với các điểm lưu ý như: điều chỉnh chính sách trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; tuyển dụng, nâng ngạch công chức; đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức; thời hiệu, thời hạn, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức đã nghỉ hưu…

                             Thúy Mỹ

Gửi bình luận của bạn