Hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới, Ngày Quốc tế người cao tuổi và Quốc tế trẻ em gái

Cập nhật ngày: 25/09/2020 14:48:05

ĐTO - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã có hướng dẫn các địa phương tổ chức, triển khai hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26/9, Ngày Quốc tế người cao tuổi (NCT) 1/10 và Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10.

Theo đó, chủ đề truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới là “Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng cho mọi người dân”. Ngày Tránh thai thế giới có ý nghĩa như một chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai; đồng thời khuyến khích phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ chủ động về hành vi mang thai vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng.

Các địa phương cần đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tránh thai, nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng các phương tiện tránh thai, vấn đề xã hội hóa các phương tiện tránh thai, về chăm sóc sức khỏe (CSSK) sinh sản, các biện pháp tránh thai an toàn; về Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Các khẩu hiệu tuyên truyền là: Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai; Sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp là bảo vệ sức khỏe sinh sản; Không mang thai ở tuổi vị thành niên vì tương lai, hạnh phúc của chính bạn;...

Ngày Quốc tế NCT năm nay với chủ đề “Chung tay chăm sóc và phát huy vai trò của NCT”. Hoạt động truyền thông nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, kế hoạch và đầu tư cho việc chủ động thích ứng với già hóa dân số; xây dựng môi trường CSSK thân thiện với NCT, nhất là ở gia đình và cộng đồng. Đồng thời giúp thay đổi hành vi của người dân về quyền, nhu cầu CSSK của NCT; từng bước xóa bỏ các định kiến cũ về CSSK NCT tại các cơ sở tập trung (nhà dưỡng lão, trung tâm dưỡng lão,...). Hoạt động truyền thông còn giúp các cơ quan, tổ chức, gia đình và cộng đồng không kỳ thị và coi NCT là gánh nặng; cần quan tâm giúp đỡ, CSSK và phát huy vai trò NCT; nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng NCT của gia đình và cộng đồng có NCT.

Ngày Quốc tế trẻ em gái được triển khai với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”. Hoạt động truyền thông nhằm phổ biến, tuyên truyền các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái nói riêng và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái ở các gia đình sinh con một bề là gái. Hoạt động còn nhằm giáo dục về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; vận động người dân từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về việc sinh con trai, con gái.

Đây là những hoạt động nhằm kêu gọi sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp dịch vụ y tế; nâng cao nhận thức của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới, Ngày Quốc tế NCT và Ngày Quốc tế trẻ em gái.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn