Tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá cho 300 học viên

Cập nhật ngày: 23/09/2020 05:56:35

Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức 6 lớp tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho 300 học viên là cán bộ y tế chuyên trách cơ sở; cán bộ thanh tra và hội viên Hội Nông dân trong tỉnh.


Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh mở các lớp tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tại các lớp tập huấn, học viên được phổ biến những quy định của Nghị định 176 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc trong trường học; phổ biến các phương pháp cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng; những quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan. Năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng đã triển khai sản xuất các loại tài liệu truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá; thực hiện giám sát tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua các lớp tập huấn, học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và xã hội thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Nguyễn Hiền/TTKSBT

Gửi bình luận của bạn