Số: 53/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 07 tháng 4 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 09/04/2021 08:22:11

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung:

1.1/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Văn Tu, diện tích 930,8m2(LUC) + Cây trồng trên đất. Tọa lạc xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 72.984.300đ.

1.2/ Phương tiện thủy nội địa, số đăng ký ĐT-11495. Chủ phương tiện: Lê Văn Giàu. Công dụng chở hàng khô; đóng năm 2004 tại An Giang; 01 máy chính KIA, 77Cv. Trọng tải 19,5 tấn. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 59.280.000đ.

1.3/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Phan Huy Hoàng, diện tích 241,2m2(CLN) + Công trình xây dựng trên đất (Nhà ở + Hàng rào). Tọa lạc ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 572.130.100đ.

1.4/ Quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông Phạm Minh Triết và bà Nguyễn Thị Mai Trinh, diện tích 6.529,2m2(LUC) + Cây trồng + Nhà ở trên đất. Tọa lạc ấp Tân Thuận, xã Tân Phước, huyện Lai Vung. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 693.347.213đ.

2/ Quỹ tín dụng nhân dân Long Hưng A: Quyền sử dụng đất đứng tên ông Lâm Thanh Hùng. Tọa lạc ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên):

- Thửa 134, diện tích 5.808m2(LUC). Giá khởi điểm: 418.176.000đ.

- Thửa số 8, diện tích 2.370m2(LUC). Giá khởi điểm: 170.640.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 09/4/2021 đến 15 giờ ngày 29/4/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 04, 05 và đến 15 giờ ngày 06/5/2021.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 07/5/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

Gửi bình luận của bạn