Số: 55/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 14/04/2021 08:37:27

* Quyền khai thác dịch vụ 02 sân Quần vợt (DT: 1.600m2/2 sân) tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao & Truyền thanh thành phố Sa Đéc (Thời gian khai thác 03 năm, kể từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 01/5/2024); Giá khởi điểm: 360.000.000đ/2 sân

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 63/PA-TTVHTTTT ngày 02/4/2021 của Trung tâm VH-TT và Truyền thanh TP.Sa Đéc.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 14/4/2021 đến 15 giờ ngày 26/4/2021

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 26/4, 27/4 và đến 15 giờ ngày 28/4/2021 tại Trung tâm VH-TT và Truyền thanh TP.Sa Đéc.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 29/4/2021 tại Trung tâm VH-TT và Truyền thanh TP.Sa Đéc.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trung tâm VH-TT&Truyền thanh TP.Sa Đéc. Điện thoại: 02773862520; (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn