Số: 67/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 04 tháng 5 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 05/05/2021 16:25:09

* Quyền khai thác dịch vụ 11 kiốt tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao & Truyền thanh thành phố Sa Đéc (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 01/5/2024).

 Kiốt (Diện tích12m2/kiốt); Giá khởi điểm: 54.000.000đ/kiốt

* Quyền khai thác dịch vụ cho thuê 01 kiốt trong Công viên Sa Đéc (Tổng DT: 70m2/kiốt. Thời gian khai thác, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2022).

 Giá khởi điểm: 1.400.000đ/kiốt/tháng * Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá mà tài sản đã đăng ký.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ 05/5/2021 đến 15 giờ ngày 18/5/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 18/5, 19/5 và đến 15 giờ ngày 20/5/2021 tại nơi có tài sản đấu giá; Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017; Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 21/5/2021 tại Trung tâm VH-TT và Truyền thanh TP.Sa Đéc; Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trung tâm VH-TT&Truyền thanh TPSĐ. Điện thoại: 02773862520; Ban Quản lý công trình đô thị TPSĐ. Điện thoại: 02773869696 (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn