Số:70/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 5 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 07/05/2021 10:36:56

* Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

 02 Máy gặt đập liên hợp hiệu Kubota Thái Lan sản xuất (đã qua sử dụng).

 Giá khởi điểm: 405.000.000đ

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 7/5/2021 đến 15 giờ ngày 18/5/2021.

Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 18, 19 và đến 15 giờ ngày 20/5/2021.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 21/5/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

Gửi bình luận của bạn